RAM-logo
 
 
 
 
 
 
Per Abramsen
Jaar Titel  
2017 Per Abramsen - "Beeldprojecties" unica - polystyreen geexpandeerd
2013 Delighted Flashback
2008 Beeldprojecties
2005 Project Rotterdam
1997 La Friche de la belle de Mai
1994 Separated shadows
1990 Bronzen beelden
Jaar Titel
2016 "Up Memory Lane (Part I)"
2015 "And the Livin' is easy"
2011 Art Amsterdam
2009 Zomeropstelling / Summer Exposure
2009 Art Amsterdam
2008 Kaleidoscope 2
2008 Art Amsterdam
1996 Art Chicago
1996 Philadelphia
1995 Art Brussels
1994 Kunsthal
1992 KunstRai
Jaar Titel
1994 Separated Shadows
1990 Schetsboek 2
1985 PER ABRAMSEN SCULPTURES
Jaar Titel
1990 Schetsboek 2
1991 Chateau en Espagne
1994 Bystander (hangend)
1994 Bystander (staand)
1994 Separated shadows
1994 Meisje met visnet
1995 Shadow cut out
2008 Zonder Titel
2009 Zonder titel 91 09
 
 

DIT MOMENT IS ANDERS DAN NU
 
Over mijn beelden
De fysionomie van een schaduw als plaatsvervanger van een fysieke aanwezigheid bestaat uit een projectie op een deformerende configuratie.
De aanvankelijke presentie is vervangen door een imaginaire projectie in het heden.
 
Hypothese
Dit Heden of Nu of het moment dat we menen waar te nemen, is een inbeelding als gevolg van associaties.
Het Heden is een subject-afhankelijke variabele tijdseenheid waarbinnen activiteiten naar grootste waarschijnlijkheid zouden kunnen plaatsvinden.
Alle associatieve ervaringen vormen de bouwstenen tot de inbeelding van het Heden. Als het Heden een inbeelding is door middel van associaties zal de afbeelding van het verleden een projectie zijn, die slechts verbindingen met het Heden kan aangaan indien het Heden hiaten in de associatieve ervaringen vertoont.
Maar daar volgt uit dat het Heden een schijnwereld is uit het verleden.
Onze werkelijkheid vindt plaats op het moment waarop het begin tevens het einde is en dus dit Begineinde het verleden vertegenwoordigt.
Als het moment van de werkelijkheid het Heden of Nu is, dus zonder verleden of toekomst, en tussen het begin en het einde ligt, is het feitelijke Nu tijdloos.
Als "ik" op dezelfde wijze bestaat, is "ik" een inbeelding, een schaduw, een gewichtloze projectie op een imaginaire wereld van onbeheerste associatieve ervaringen.
ALLES IS VROEGER
VROEGER DAN NU
ALLES IS ANDERS
ANDERS DAN NU
Per Abramsen