RAM-logo
 
 
 
 
 
 
Monique Benthin
Jaar Titel  
2002 'One morning I woke up and photographed heaven'
2002 Vooruitblik
Jaar Titel
2017 "Up Memory Lane"
Jaar Titel
2002 Hemel
 
 

Het werk van Monique Benthin bestond tot nu voornamelijk uit geënsceneerde fotowerken,waarbij menselijke lichamen verpakt in textiel lijken te zweven in de ruimte. De imaginaire beeldwerelden die zij hiermee creëert zijn niet zonder meer te toetsen zijn aan een controleerbare werkelijkheid, maar bieden het middel een zelf geschapen wereld af te beelden. Deze werken ziet zij als een reflectie op de hedendaagse maatschappij, waarbij vragen rondom 'identiteit' en 'emotie' belangrijke uitgangspunten zijn.

Begin 2002 begon Monique Benthin te experimenteren met haar zogenoemde Caleido-foto's. Ze fotografeerde de zon, de intrigerende bron van het leven en de warmte op aarde. Door een speciale manier van fotograferen toe te passen probeert ze de magie van de zon te vangen. Bij RAM maakt zij met dit nieuwe werk 'in het kader van 'Rotterdam Photo' een installatie in de project room. Met deze installatie wil zij betoveren en verwondering oproepen. In relatie tot de installatie wordt een speciale editie uitgegeven (Hemel).