RAM-logo
 
 
 
 
 
 
Mirjam Hoekman
Jaar Titel  
2003 'Holland house'
2001 Tuin der lusten
2001 Different People II
1995 The Mother of the Gods
Jaar Titel
2017 "Up Memory Lane"
2016 "Up Memory Lane (Part I)"
2010 Art Amsterdam
2008 Kaleidoscope 2
2007 Art Rotterdam
1997 Art Brussels
1996 Philadelphia
1995 Art Chicago
1995 Art Brussels
Jaar Titel
2007 Mirjam Hoekman
Jaar Titel
2004 Music of Spheres
 
 

Net als de menselijke gestalte continue onderhevig is aan veranderingen, van foetus tot grijsaard, verandert ook onze perceptie van de wereld om ons heen continue door onze gevoelens, herinneringen en onbewuste verlangens. Dit uitgangspunt onderlegt al het werk van Mirjam Hoekman. Ovidius spreekt in zijn Metamorfosen van “ de kneedbare was die steeds in nieuwe vormen wordt geboetseerd maar toch dezelfde was blijft” .
De verschijningsvorm van het kunstwerk, het uiterlijk, is in een continue staat van metamorfose. Alles wisselt en alle materialen zijn bruikbaar. Maar de gevoelens en verlangens waaruit de beelden voortkomen blijven constant. Gevoelens van koestering en ironie ten opzichte van ons verleden, over menselijke verbondenheid en geweld, vergankelijkheid en schoonheid. Dit is dan ook de “kneedbare was” die steeds een andere vorm aanneemt.

Mirjam Hoekman