RAM-logo
 
 
 
 
 
 
Freek Drent
Jaar Titel  
2007 Collages
2005 Project Rotterdam
Jaar Titel
2012 Different Dimensions II
2009 Kaleidoscope III
2009 Kunst Kickoff
2007 Art Amsterdam
2006 Art Rotterdam
Jaar Titel
2004 Kop en schotel
2006 Collage
2007 nr 103
 
 
De interesse van Freek Drent gaat uit naar illustraties in handleidingen van huishoudelijke apparatuur, reparatie- en anatomieboeken of bijvoorbeeld de IKEA-gids.
Maar ook 16de eeuwse gravures; ‘Andreas Vesalius atlas van het menselijk lichaam’, tot 20ste eeuwse ‘exploded views’ uit bijvoorbeeld het handboek van de automonteur of de evolutie van de mens; de speurtocht naar ontbrekende schakels..
Hiermee is de afgelopen 4 jaar een uitgebreid archief ontstaan. Een selectie uit dit verzamelde materiaal, dat vooral bestaat uit een variatie aan klare lijn-tekeningen, vormt het uitgangspunt voor een nieuwe serie collages.
Het werken met contrasten en tegenstellingen, zoals het toepassen van beeldelementen die refereren naar uiteenlopende (kunst)-historische tijdsbeelden, is een terugkerend gegeven in zijn werk door de jaren heen.
Het heel diverse ´materiaal´ wordt door een uitvoerige bewerking, in een volledig nieuwe setting geplaatst. Tegelijkertijd streeft hij ernaar de afleesbaarheid van de oorspronkelijke context te behouden. Dit is voor hem van essentieel belang, omdat vooral het spanningsveld die dit met zich meebrengt hem fascineert. Er ontstaat een vervaging van grenzen tussen oudere en nieuwe media.
 
 
 
 
2013 - #209 6 2013 - 40x40 cm