RAM-logo
 
 
 
 
 
 
Small Works
 
 
 

met:

Robin Kolleman
Cecilia Rebergen
Mirjam Somers
Jonas Wijtenburg
Jan Eric Visser
Priscila Fernandes
Benjamin Li
Desiree de Baar
Karin Arink


The photo right:

Jan Eric Visser, Untitled 2018-2019, 2018

Dit werk is afgewerkt met zeeklei. Zeeklei spoelt al sinds het begin van het holoceen, 11.800 jaar geleden, aan op de Nederlandse kust en heeft Nederland deels mee gevormd.
Zeekleiafzettingen zijn ooit onstaan door zeespiegelstijging onder invloed van smeltende ijskappen. Hoewel de zeespiegelstijging zo’n 5000 jaar geleden weer afnam, vind je tot op de dag van vandaag zeekleibodemvorming daar waar Nederland onder de zeespiegel ligt. Voor Jan Eric Visser is zeeklei een betekenisvol materiaal dat niet louter verwijst naar historische zeekleiafzettingen en zeespiegelstijgingen maar ook naar toekomstige klimaataanpassingen.

Techniek: krantenpapier, folders, zeeklei, devotiekaarsstompjes
Formaat: 30 x 11,5 x 10 cm
 
 
Exhibition: 2021-11-01 - 2022-01-01 - Small Works 16 - slow expansion
 
Small Works 16 - slow expansion